Privacy en beveiliging

Captuble (een service van Customer Essentials Online B.V., KvK-registratie Amsterdam 72105682 ) gebruikt dit privacy- en beveiligingsbeleid om van toepassing te zijn op alle cloudgebaseerde services (de “services”) op basis van de open source-software van Mautic. Dit beleid is bedoeld om onze inzet voor de privacy en gegevensbeveiliging van:

 • Bezoekers van de Captuble-website en alle subdomeinen van deze site
 • Gebruikers van het Captuble Marketing Automation Service op Captuble.com
 • De contacten die door onze klanten zijn opgeslagen in hun Captuble Online-accounts

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid legt uit hoe informatie over onze sitebezoekers, onze klanten en de contacten van onze klanten wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Captuble (gezamenlijk “Captuble”, “wij”, “ons” of “onze”) wanneer u gebruikt onze website of wanneer u anderszins met ons communiceert. Dit privacybeleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie en hoe u deze informatie kunt openen en bijwerken. Om dit beleid gemakkelijk vindbaar te maken, stellen we het beschikbaar op elke pagina van deze website. Dit beleid is niet van toepassing op derden wiens acties Captuble niet beheert, inclusief maar niet beperkt tot websites en services van derden.

Captuble behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de meest recent bijgewerkte datum onderaan dit beleid te herzien, of we kunnen klanten via e-mail op de hoogte stellen. We raden u aan dit beleid te lezen, zodat u op de hoogte bent van onze praktijken en de manieren waarop u uw privacy kunt beschermen.

Verzameling van informatie door Captuble

Informatie die sitebezoekers via onze website aan Captuble kunnen geven

Op deze website verzamelen we informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld informatie wanneer u een account aanmaakt, deelneemt aan interactieve functies van de Services, een formulier invult, abonnementen betaalt, een baan aanvraagt, met ons communiceert via sociale mediasites van derden, klantenondersteuning aanvraagt ​​of anderszins met ons communiceren. Dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”) kan uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en alle andere gevraagde informatie bevatten die u verkiest te verstrekken. Captuble doet er alles aan om de AVG-naleving te handhaven in onze interne marketingactiviteiten.

Informatie die Captuble automatisch verzamelt door het gebruik van onze klanten

We verzamelen automatisch wat informatie wanneer u onze Services opent of gebruikt. Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en kan omvatten, maar is niet beperkt tot, Internet Protocol (“IP”) adressen, verwijzende / afsluitende pagina’s, datum / tijdstempel en / of clickstream-gegevens. We controleren of registreren geen gegevens die van uw servers zijn verzameld tijdens het gebruik van de Services, maar we registreren informatie over uw toegang tot onze Services. We verzamelen deze informatie om de marketing-, analyse- en servicefunctionaliteit te verbeteren. We verkopen of verhuren deze gegevens niet aan derden en we delen deze gegevens alleen met externe serviceproviders die nodig zijn om de Services te beheren. Technologieën zoals cookies, tags en scripts worden gebruikt door Captuble en helpen ons gebruikstrends te analyseren en geaggregeerde, geanonimiseerde informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Cookies worden gebruikt om de door het formulier verstrekte informatie van gebruikers te onthouden, hoewel gebruikers het gebruik van cookies in hun webbrowser kunnen beheren. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds onze Services gebruiken, maar sommige functies of delen van onze Services zijn mogelijk beperkt.

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de “deel dit” -knop of interactieve miniprogramma’s die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze site bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om de functie correct te laten werken. Deze functies worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze website gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt. We kunnen ook informatie verkrijgen uit andere bronnen en deze combineren met informatie die we verzamelen via onze Services. Captuble stelt alles in het werk om de AVG-naleving bij onze interne activiteiten te handhaven.

Informatie die Captuble namens onze klanten verzamelt over hun contacten

Als onderdeel van de configuratie en configuratie van onze Services, kunnen klanten kiezen of ze Captuble willen gebruiken om informatie over hun contacten te verzamelen en bij te houden. Het type en de hoeveelheid informatie die over hun contacten wordt verzameld, wordt bepaald door de klant. Als de klant ervoor kiest om Captuble te gebruiken om informatie over zijn contacten te verzamelen en bij te houden, zal Captuble technologieën gebruiken zoals: cookies, bakens, tags en scripts.

Captuble stelt klanten in staat om persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”) te verzamelen en op te slaan, waaronder de namen van contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers, functietitels, bedrijfsnamen en andere PII’s die onze klanten willen aanvragen. Captuble raadt of ondersteunt klanten niet om financiële of gezondheidsgerelateerde informatie over hun contacten of sitebezoekers op te slaan in hun Captuble-account. Als een klant ervoor kiest om beschermde gezondheidsinformatie (PHI) of financiële informatie in zijn Captuble-account te verzamelen en op te slaan, erkent de klant dat Captuble onberispelijk zal worden gehouden. De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor deze beslissing en alle resulterende resultaten met betrekking tot de informatiebeveiliging van hun contacten.

Captuble verhuurt of verkoopt geen informatie die is verzameld over bezoekers van onze site, klanten of contacten van klanten. Informatie die Captuble verzamelt, wordt alleen gedeeld met zijn werknemers en de beste leveranciers van infrastructuur die absoluut noodzakelijk zijn om onze Services te leveren. PII over onze klanten of hun contacten kan niet worden gezien of geopend door andere Captuble-klanten, prospects of open source community-leden.

Het Captuble Cloud-platform stelt klanten in staat om GDPR-compliance te bereiken bij hun marketingautomatiseringsinspanningen. Captuble Cloud Free-gebruikers kunnen dit GDPR Help Center-artikel bekijken; Captuble Cloud Pro-klanten kunnen met hun Customer Success Manager spreken voor praktische hulp.

Gebruik van informatie door Captuble

Captuble kan de PII van onze sitebezoekers en klanten voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder de volgende:

Klantenservice bieden, inclusief technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en -ondersteuning en reageren op uw vragen, inclusief het verzenden van het gevraagde materiaal;

 • Informatie koppelen of combineren met informatie die we van anderen krijgen om uw behoeften te helpen begrijpen om onze Services te leveren, te onderhouden en te verbeteren;
 • Lever en lever de producten en diensten die u aanvraagt, verwerk transacties en stuur u gerelateerde informatie, inclusief bevestigingen en facturen,
 • Met u te communiceren over producten, diensten, aanbiedingen, promoties en evenementen die door Captuble worden aangeboden, en nieuws en informatie te verstrekken waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn;
 • Monitoren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten in verband met onze Services;
 • Geef zakelijke informatie voor Captuble, inclusief voor gegevensanalyse, audits, ontwikkeling van nieuwe producten, enz .;
 • Detecteer, onderzoek en voorkom fraude en andere illegale activiteiten en bescherm de rechten en eigendommen van Captuble en anderen;
 • De Services personaliseren en verbeteren en marketingcommunicatie, inhoud of functies bieden die relevant zijn voor specifieke profielen; en
 • Voer een ander doel uit dat u werd aangegeven op het moment dat de informatie werd verzameld

Delen van informatie door Captuble

Mogelijk moeten we informatie overdragen en openbaar maken, inclusief PII, als reactie op wettige verzoeken van openbare en overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

We kunnen uw informatie ook openbaar maken: (i) als we van mening zijn dat het nodig is om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Captuble of die van onze klanten anderszins te beschermen en verdedigen; (ii) aan elke entiteit die een deel van de huidige activiteiten van Captuble overneemt door middel van fusie, overname, reorganisatie of verkoop van aandelen of activa, of (iii) met uw toestemming of op uw aanwijzing. We kunnen ook geaggregeerde of geanonimiseerde informatie delen, die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Naast het aanbieden van een in de EU gevestigd datacenter voor onze betalende klanten, stelt het Captuble Cloud-platform (zowel de gratis als de pro-versie) gebruikers in staat om GDPR-compliance te bereiken bij hun marketingautomatiseringsinspanningen. Raadpleeg de GDPR-pagina van Captuble voor meer informatie over deze mogelijkheden.

Voor EU- en Zwitserse individuen: Privacyschildverklaring voor overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten Captuble voldoet aan het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van lidstaten van de Europese Unie (waaronder IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en Zwitserland overgedragen aan de Verenigde Staten op grond van het privacyschild. Captuble heeft verklaard dat het zich met betrekking tot dergelijke gegevens houdt aan de privacyschildprincipes. Als er een conflict is tussen het beleid in dit privacybeleid en de rechten van betrokkenen onder de Privacy Shield Principles, zijn de Privacy Shield Principles van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificeringspagina te bekijken naar https://www.privacyshield.gov/

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen volgens de Privacy Shield Frameworks, is Captuble onderworpen aan de regelgevende en handhavende bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Overeenkomstig de privacyschildkaders hebben EU- en Zwitserse individuen het recht om onze bevestiging te krijgen of we persoonlijke informatie over u in de Verenigde Staten bewaren. Op verzoek zullen we u toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren. U kunt ook de persoonlijke informatie die we over u bewaren, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Een persoon die toegang zoekt of die onjuiste gegevens probeert te corrigeren, wijzigen of verwijderen die naar de Verenigde Staten zijn overgebracht onder Privacy Shield, moet zijn vraag richten aan privacy@Captuble.com. Als u wordt gevraagd om gegevens te verwijderen, zullen we binnen een redelijke termijn reageren.

We zullen een individuele opt-out-keuze bieden of opt-in voor gevoelige gegevens, voordat we uw gegevens delen met andere partijen dan onze agenten, of voordat we deze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd. Als u een verzoek wilt indienen om het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te beperken, dient u een schriftelijk verzoek in bij privacy@Captuble.com.

In bepaalde situaties zijn we mogelijk verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

De aansprakelijkheid van Captuble voor persoonlijke gegevens die het in de Verenigde Staten ontvangt onder het privacyschild en vervolgens wordt overgedragen aan een derde partij, wordt beschreven in de privacyschildprincipes. In het bijzonder blijft Captuble verantwoordelijk en aansprakelijk onder de Privacy Shield-principes als externe agenten die hij inschakelt om de persoonsgegevens namens hem te verwerken, dit doen op een manier die niet strookt met de Principes, tenzij Captuble bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor het evenement waardoor de schade ontstaat.

In overeenstemming met de privacyschildprincipes verbindt Captuble zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie die overeenkomstig het privacyschild naar de Verenigde Staten is overgedragen, op te lossen. Personen uit de Europese Unie en Zwitserland met vragen of klachten over het privacyschild moeten eerst contact opnemen met Captuble via e-mail op contact@captuble.com

Captuble heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten onder de Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, het BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, gaat u naar https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en om een klacht. Deze service wordt u gratis aangeboden.

Als uw privacyschildklacht niet kan worden opgelost via de bovenstaande kanalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden bindende arbitrage inroepen voor sommige resterende claims die niet zijn opgelost door andere verhaalmechanismen. Zie Privacy Shield Annex 1 op https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Vragen, zorgen en contactgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons en Captuble heeft industriestandaard technische en administratieve maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie te beschermen. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de manier waarop we uw informatie verzamelen en verwerken, inclusief als u reden heeft om aan te nemen dat uw persoonlijke informatie in gevaar is gebracht, neem dan contact met ons op via e-mail op contact@aptuble.com.

Omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, moet u geen gevoelige informatie opnemen in uw e-mails aan ons (d.w.z. creditcardgegevens). Captuble zal alle privacyklachten serieus nemen en zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke zorgen tijdig en efficiënt op te lossen. Voor dit doel vragen we u om redelijke medewerking te verlenen, inclusief het verstrekken van alle relevante informatie die we nodig hebben.

VEILIGHEIDSBELEID

Captuble maakt gebruik van procedurele en technologische maatregelen die zijn ontworpen om de persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten en hun contacten te helpen beschermen. Dit omvat preventieve maatregelen tegen het verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gevoelige gegevens. Captuble kan encryptie, veilige socketlaag, firewall, wachtwoordbeveiliging en andere fysieke beveiligingsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief gevoelige gegevens, te helpen voorkomen.

Captuble legt ook interne beperkingen op waaraan werknemers binnen het bedrijf toegang kunnen krijgen tot het account van een klant om ongeoorloofde toegang tot PII van onze klanten of hun contacten te helpen voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen houden rekening met de risico’s van de verwerking, de aard van persoonlijk identificeerbare informatie en best practices in de branche voor beveiliging en gegevensbescherming.

Bovendien maakt Captuble gebruik van toonaangevende wereldwijde hostingproviders in Europa om een ​​zeer schaalbaar cloud computing-platform te leveren. Dit biedt onze klanten een hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit die we nodig hebben om oplossingen aan onze klanten te leveren.

Laatst bijgewerkt: juni 2020